Loading...

Mans foto Draugiem.lv video

Draugiem.lv ir iepatikusies manis fotografētā Latvijas Nacionālās Bibliotēkas Gaismas pils bilde, kura ir tikusi iekļauta video. video ir salīdzināts Draugiem.lv lietotāju skaits pa vecuma grupām ar Gaismas pils siluetu.

Vimeo: Draugiem.lv vecuma grupas

Draugiem: http://dra.lv/gPoVbU