Draugiem.lv ir iepatikusies manis fotografētā Latvijas Nacionālās Bibliotēkas Gaismas pils bilde, kura ir tikusi iekļauta video. video ir salīdzināts Draugiem.lv lietotāju skaits pa vecuma grupām ar Gaismas pils siluetu.

Vimeo: Draugiem.lv vecuma grupas

Draugiem: http://dra.lv/gPoVbU